Mở tuyến vận tải ven biển Việt Nam-Campuchia-Thái Lan

Theo đó, Văn bản số 732 thể hiện nội dung: Thực hiện Văn bản số 268 của Bộ GTVT về triển khai kết quả chuyến thăm chính thức VN của bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan, trên cơ sở thống nhất hoàn thiện dự thảo hiệp định về vận tải ven biển giữa VN, Campuchia và Thái Lan, Cục Hàng hải VN đề nghị các doanh nghiệp vận tải biển phối hợp với chủ hàng đánh giá nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách để đăng ký tham gia tuyến ven biển từ các cầu, bến cảng của VN đến các cảng Campuchia, Thái Lan và ngược lại.

Cục Hàng hải VN cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải đề xuất các phương tiện vận chuyển phù hợp (loại tàu, cỡ tàu vận chuyển, hành khách, loại hàng hóa vận chuyển) để tuyến vận tải ven biển có được công năng vận tải tốt nhất.

Các cảng vụ hàng hải sẽ làm việc với các doanh nghiệp vận tải, các hiệp hội và chủ hàng trong khu vực để phổ biến chủ trương mở tuyến ven biển VN - Campuchia - Thái Lan, kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia vào quá trình mở tuyến.