Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về dự án cao tốc Bắc-Nam

Theo đó, Phó Thủ tướng nhận định dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương có dự án đi qua nói riêng và của cả nước nói chung…

Một đoàn cao tốc nằm trong dự án cao tốc Bắc-Nam nhánh phía Đông.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với Bộ TN&MT đề xuất cụ thể về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ thi công dự án, trên tinh thần giảm thủ tục nhưng đảm bảo đúng quy định của pháp luật…

Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp (ví dụ như cầu dây văng), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT lựa chọn đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan, rà soát hệ thống định mức, chi phí công tác tư vấn, quản lý dự án các công trình xây dựng nói chung, trong đó có công trình giao thông, xem xét điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp, bảo đảm tính đúng, tính đủ hoàn thành trong Quý I-2019.

Bộ TN&MT khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án, trình Chính phủ trong Quý I-2019.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ các bộ KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng thực hiện hướng dẫn các nội dung liên quan: xác định vốn lưu động trong tổng vốn đầu tư, xác định về mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư…

Liên quan đến dự án này, theo Bộ GTVT, hiện nay đơn vị phê duyệt 11/11 dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Các đơn vị tư vấn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở sau quyết định phê duyệt các dự án.

Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện Bộ GTVT đã có văn bản gửi các tỉnh có dự án đi qua (11 dự án) về dự kiến diện tích sử dụng đất và giao nhiệm vụ cho các BQLDA làm việc với địa phương. UBND các tỉnh đã có các quyết định, văn bản triển khai công tác giải phóng mặt bằng gửi các sở, ban, ngành của địa phương cho 11/11 dự án.

Theo đó, 7/11 dự án cũng đã được các địa phương thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã gửi văn bản đề nghị các tỉnh triển khai các công việc liên quan đến công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới các dự án.

Về công tác khảo sát thiết kế kỹ thuật, Bộ GTVT phê duyệt nhiệm vụ cho 4/11 dự án (Cao Bồ-Mai Sơn, quốc lộ 45-Nghi Sơn, Cam Lộ-La Sơn, cầu Mỹ Thuận 2). Năm dự án khác hiện Bộ GTVT đang thẩm định nhiệm vụ công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm