Chiếu sáng mỹ thuật Bưu điện Trung tâm TP.HCM

Công trình là sự hợp tác giữa Công ty Chiếu sáng thành phố Lyon, Pháp và UBND TP.HCM nhằm góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc của TP.HCM mà Bưu điện Trung tâm thành phố là một trong những công trình tiêu biểu.Công trình chiếu sáng này còn có ý nghĩa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt và nằm trong khuôn khổ năm Pháp tại Việt Nam.

HÒA BÌNH

Phát huy giá trị di sản trên không gian số

Phát huy giá trị di sản trên không gian số

(PLO)- Truyền thông về di sản và các giá trị của di sản trên các kênh số nhằm sáng tạo và huy động sức sáng tạo của cộng đồng trong việc tái hiện các giá trị.