Chính sách mới về ngân hàng, tiền tệ có hiệu lực trong tháng 8-2016

Đại lý đổi ngoại tệ không được bán ngoại tệ lấy ngoại tệ khác
Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam quy định các đại lý đổi ngoại tệ không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam. Nay theo quy định mới, NHNN đã bổ sung thêm quy định các đại lý đổi ngoại tệ không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy ngoại tệ khác.
Như vậy, các đại lý này chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân. Riêng đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế được phép bán ngoại tệ tiền mặt thu Việt Nam đồng cho cá nhân mang hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.
Thông tư 11/2016/TT-NHNN của NHNN Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và cho, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân, có hiệu lực từ ngày 13-8 quy định.
Trẻ đủ sáu tuổi được dùng thẻ ngân hàng
NHNN vừa cho phép mở rộng đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng tới người từ đủ sáu tuổi (quy định hiện hành chỉ cho phép người từ đủ 15 tuổi trở lên mới được sử dụng thẻ ngân hàng).
Theo đó, người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ sẽ được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước trong vai trò là chủ thẻ phụ.
Thông tư 19/2016/TT-NHNN của NHNN Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 15-8.

Chính sách mới về ngân hàng, tiền tệ có hiệu lực trong tháng 8-2016 ảnh 1
Trẻ đủ sáu tuổi được dùng thẻ ngân hàng.

Bỏ hạn mức phí môi giới tiền tệ
Từ ngày 22-8, NHNN Việt Nam đã quyết định bỏ hạn mức phí môi giới tiền tệ, theo đó, bên môi giới và khách hàng được thỏa thuận về phí môi giới tiền tệ và các chi phí khác có liên quan (quy định hiện hành yêu cầu phí môi giới tối đa không được vượt quá 0,02%/trị giá của từng món giao dịch).
Thông tư 17/2016/TT-NHNN của NHNN Việt Nam về việc quy định hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 22-8 quy định.
Tổ chức khoa học công nghệ được hưởng nhiều ưu đãi
Từ ngày 1-8, tổ chức khoa học công nghệ công lập được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm; được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập còn được hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; được vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác…
Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, có hiệu lực từ ngày 1-8 quy định.
Hướng dẫn nộp thuế điện tử
Cũng từ ngày 1-8, người nộp thuế có thể nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp.
Để nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế phải đăng nhập hệ thống nộp thuế điện tử bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp và thực hiện theo hướng dẫn.
Đối với nộp qua dịch vụ như ATM, Internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác, người nộp thuế lập chứng từ theo hướng dẫn của từng hệ thống ngân hàng…
Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa, có hiệu lực từ ngày 1-8 quy định.

Và nhiều các quy định khác cũng có hiệu lực trong tháng 8 này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm