Từ khóa:

#Chính Sách Mới
Tìm thấy 131 kết quả
2 chính sách mới về đất đai, xây dựng

2 chính sách mới về đất đai, xây dựng

(PLO)- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng thông tin về đăng ký, cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thì phải nộp kinh phí.