Chính thức cho dạy học trực tuyến thay thế học trực tiếp

Theo Thông tư, các cơ sở giáo dục phổ thông được dạy trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp để nâng cao chất lượng dạy học. Cụ thể, hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề theo Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT), bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Hoạt động này có thể hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ đề theo CTGDPT để hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó.

Dạy học trực tuyến cũng có thể thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề theo CTGDPT để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề này.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Việc tổ chức dạy học trực tuyến, nhiệm vụ của giáo viên, học sinh cũng như kiểm tra đánh giá định kỳ được quy định rõ tại thông tư.

Mời quý độc giả xem chi tiết thông tư TẠI ĐÂY.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Lớp học trong rừng

Lớp học trong rừng

(PLO)- Những đứa trẻ sẽ học được vô số bài học quý giá từ những cánh rừng xanh thẳm, nơi dưỡng nuôi những thảm thực vật, động vật vô cùng phong phú.