Chính thức: Hoàn tất kê khai tài sản lần đầu trước 31-3

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có công văn về việc kiểm soát tài sản, thu nhập. Công văn được gửi tới Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ưỷ ban Thường vụ Quốc hội, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra còn có cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Thanh tra bộ, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Chính thức: Hoàn tất kê khai tài sản lần đầu trước 31-3 ảnh 1
Thanh tra Chính phủ đề nghị các cơ quan hoàn thành việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trước ngày 31-3.

Những ai phải kê khai lần đầu?

Trong công văn, TTCP đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi tắt là cơ quan) phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và Nghị định 130/2020.

Các cơ quan cần lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật PCTN để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Người có nghĩa vụ kê khai nộp hai bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai.

“Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31-3-2021” – TTCP nhấn mạnh.

Cũng theo TTCP, trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31-12-2021.

Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó.

TTCP lưu ý cơ quan quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao một bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, hoàn thành trước ngày 30-4-2021.

Các trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì tạm thời chưa bàn giao, chờ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong kiểm soát tài sản, thu nhập được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 130/2020.

Ba phương thức kê khai

Theo Luật PCTN năm 2018, có ba phương thức kê khai tài sản, thu nhập. Thứ nhất là kê khai lần đầu, đây là nghĩa vụ của tất cả cán bộ, công chức, sĩ quan công an, quân đội, quân nhân chuyên nghiệp; người được bổ nhiệm vào chức vụ từ phó phòng trở lên ở các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ hai là kê khai bổ sung, áp dụng với các đối tượng trên nhưng chỉ khi có biến động về tài sản, thu nhập mà tích lũy từ 300 triệu đồng trở lên so với lần kê khai trước đó.

Thứ ba là kê khai hằng năm, áp dụng với cán bộ, công chức giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên, bất kể tài sản có tăng, giảm so với lần kê khai trước.

Trong ba phương thức trên, kê khai lần đầu không buộc người kê khai phải giải trình nguồn gốc tài sản được kê khai. Còn kê khai bổ sung sẽ yêu cầu người kê khai có nghĩa vụ giải trình cho lý do tăng, giảm tài sản. Tương tự, kê khai hằng năm kèm theo nghĩa vụ giải trình.

Cũng theo luật, việc kê khai tài sản lần đầu phải hoàn thành trước ngày 31-12-2019. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay việc kê khai lần đầu mới được triển khai và “chốt” thời gian hoàn thành như nội dung công văn của TTCP đã nêu.

Sau khi hoàn thành việc kê khai, bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.