Phòng xử án theo thông tư mới được bố trí ra sao?

Phòng xử án theo thông tư mới được bố trí ra sao?

(PLO)
 
(PLO)- Sau hơn 15 năm Pháp Luật TP.HCM đặt vấn đề luật sư phải ngồi ngang hàng với kiểm sát viên, vào ngày 28-7-2017, chánh án TAND Tối cao đã ký ban hành Thông tư 01 quy định về phòng xử án. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.
Từ nay, nhà báo bị 'trói tay' khi dự tòa?

Từ nay, nhà báo bị 'trói tay' khi dự tòa?

(PLO)- Ngày 28-7, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký ban hành Thông tư số 01, quy định về phòng xử án, trong đó có chỗ ngồi của các thành phần tiến hành tố tụng, thành phần tham gia tố tụng và thành phần tham dự phiên xử...
Luật sư ngồi ngang hàng với VKS

Luật sư ngồi ngang hàng với VKS

(PL)- Theo quy định mới, phòng xử án phải bảo đảm sự bình đẳng giữa người thực hành quyền công tố và người bào chữa. Giới luật sư rất ủng hộ quy định này vì chỗ ngồi bình đẳng giữa luật sư với kiểm sát viên tại phiên tòa sẽ phục vụ tranh tụng tốt hơn.