Chồng thiếu nợ, có được lấy tài sản của vợ để trả?

Chồng tôi thiếu nợ, bị người khác kiện ra tòa án, sau đó tòa tuyên buộc chồng tôi phải trả nợ (việc vay nợ này không liên quan đến tôi và gia đình).

Tôi có để dành một ít tiền gửi ngân hàng để phòng hờ cho gia đình về sau. Vậy thì cơ quan thi hành án có được lấy số tiền này để trả nợ cho chồng tôi hay không?

Bạn đọc Thu Nguyệt (Bình Dương)

Luật sư Lê Văn BìnhĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản như sau:

- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật, vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

- Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

- Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy, khi một khoản nợ phát sinh chỉ do một bên vợ hoặc chồng xác lập mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 37 nêu trên thì được xác định là nợ riêng và người vợ không phải liên đới trả cho khoản nợ này.

Ví dụ như một bên vợ (hoặc chồng) đi vay tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc đi vay tiền không nhằm mục đích đáp ứng cho nhu cầu thiết yếu của gia đình thì những khoản nợ như vậy, chồng (hoặc vợ) không có trách nhiệm phải liên đới trả nợ.

Do đó, trong trường hợp của chị Nguyệt, nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến nghĩa vụ trả nợ của người chồng thì người vợ cần đưa ra các chứng cứ, bằng chứng liên quan đến việc chồng mình vay tiền để dùng vào mục đích cá nhân hoặc sử dụng không vì mục đích chung của gia đình nhằm xác định đây là khoản nợ riêng của chồng.

Nếu có đầy đủ bằng chứng như vậy thì tài sản là tiền gửi trong ngân hàng của chị sẽ không bị lấy để trả khoản nợ của chồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm