Chủ động để bảo vệ và phát huy lợi ích quốc gia

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, trong thời gian vừa qua các hoạt động ngoại giao, đối ngoại quốc phòng và an ninh được triển khai tích cực, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ta ở biển Đông. Ta đã triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ), đưa các nội dung mới vào trong hợp tác song phương và tại các diễn đàn, đối thoại đa phương như an ninh nguồn nước, an ninh mạng,...

Những kết quả trên đã góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần đánh giá sâu những chuyển biến nhanh chóng của tình hình thế giới và khu vực, tình hình biển Đông và chủ động có biện pháp hiệu quả để bảo vệ và phát huy lợi ích quốc gia - dân tộc trong tình hình mới.

Việt Nam ứng cử và đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam chuẩn bị tích cực cho việc đảm đương nhiệm vụ nước chủ nhà ASEAN 2020 và xây dựng tầm nhìn APEC sau 2020, tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.