Chủ hộ có quyền xóa đăng ký thường trú của người ở nhờ?

(PLO)- Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc ở nhờ và không được người cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó thì bị xóa thường trú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đây, tôi có cho một người cháu ở nhờ và nhập khẩu vào nhà tôi. Hiện người cháu này không còn ở nhà tôi từ nhiều năm nay.

Cho tôi hỏi, giờ tôi muốn xóa đăng ký thường trú đối với người cháu này tại địa chỉ nhà mình được hay không? Luật quy định những trường hợp nào sẽ bị xóa đăng ký thường trú và thủ tục xóa đăng ký thường trú được quy định như thế nào?

Bạn đọc NB, TP.HCM

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020 quy định các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, trong đó một số trường hợp như sau:

Người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới;

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;…

Như vậy, trường hợp của cháu bạn là người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở nhờ nhưng đã chấm dứt ở nhờ và không được người cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó thì thuộc trường hợp bị xóa đăng ký thường trú.

Về thủ tục, việc xóa đăng ký thường trú được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 62/2021. Theo đó, trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú.

Hồ sơ xóa đăng ký thường trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú.

Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Do đó, bạn muốn xóa đăng ký thường trú của cháu bạn ra khỏi căn nhà của bạn mà trước đây bạn cho ở nhờ thì bạn phải đến cơ quan công an làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Về thủ tục bạn ghi vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú thủ tục và cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm