Từ khóa:

#Chủ tịch Đà Nẵng
Tìm thấy 60 kết quả
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thủ tục và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng sẽ thay cán bộ không dám làm

(PLO)- Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu các cấp chấn chỉnh tình trạng cán bộ không dám tham mưu, không dám làm, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các đơn vị.