Chủ tịch nước thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN). 

VN và Ấn Độ vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo hai nước giữ gìn, vun đắp và liên tục phát triển.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007, hai bên đã mở rộng, triển khai tất cả lĩnh vực hợp tác từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khoa học giáo dục, văn hóa, du lịch, nông nghiệp. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của VN, trong khi đó VN cũng là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai bên đã được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2016 và cũng mang ý nghĩa khẳng định VN kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ.