Chủ tịch QH: Chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế

Chủ tịch QH nhấn mạnh: Là người đại diện của quốc gia ở nước ngoài, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cần xử lý tốt mọi công việc liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam với các nước/đối tác; thực sự trở thành những cầu nối hữu nghị, hợp tác phát triển trong quan hệ; chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo kịp thời tham mưu với cơ quan hữu quan trong nước xử lý các vấn đề phát sinh.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện cần chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển; nỗ lực tìm kiếm, kết nối đối tác, giới thiệu cơ hội kinh doanh, nguồn đầu tư nước ngoài cho trong nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay” - Chủ tịch QH nói.

Khẳng định phải luôn quán triệt lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, Chủ tịch QH nhấn mạnh ngành ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai nhiều kênh đối thoại, tiếp xúc vừa để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vừa tranh thủ tiếng nói ủng hộ của bạn bè quốc tế.