Từ khóa:

#Chủ tịch tỉnh Cà Mau
Tìm thấy 53 kết quả
Cà Mau xác định 5 nguyên nhân làm tăng F0

Cà Mau xác định 5 nguyên nhân làm tăng F0

(PLO)- Trong năm nguyên nhân gây tăng F0 tại Cà Mau có nguyên nhân thực hiện cơ chế quản lý mới theo Nghị Quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ y tế.