Từ khóa:

#Chủ Tịch UBND TP Đà Nẵng
Tìm thấy 58 kết quả
Các sai phạm của ông Trần Văn Minh

Các sai phạm của ông Trần Văn Minh

(PL)- Ông Trần Văn Minh khi làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã bán Sân vận động (SVĐ) Chi Lăng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Thanh (ông Phạm Công Danh đã bị bắt).