Chủ tịch xã phải tiếp công dân ít nhất một ngày/tuần

Theo đó, tổng Thanh tra Chính phủ, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất một ngày/tháng; chủ tịch UBND cấp huyện tiếp trực tiếp hai ngày/tháng và chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn tiếp ít nhất một ngày/tuần. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trên phải tiếp công dân đột xuất theo quy định.

Khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân, trường hợp chưa trả lời ngay được thì thông báo thời gian trả lời cho công dân. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo...

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều