Chưa chuyển Phòng công chứng thành VP công chứng

UBND TP.HCM vừa có công văn trả lời về việc xem xét việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng. Công văn nêu rõ: Qua xem xét báo cáo đánh giá, việc duy trì các phòng công chứng trên địa bàn TP là cần thiết và đề xuất chưa xem xét việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng của Sở Tư pháp tại Công văn số 20116/STP-TC  ngày 18-12-2017.

Qua đó, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Tư pháp tiếp tục duy trì các phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp, chưa xem xét việc chuyển đổi các phòng công chứng.

Giao Sở Tư pháp tham mưu cho UBND TP tiếp tục triển khai phát triển các văn phòng công chứng theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.