Chưa có BHYT khi hiến tạng vẫn được hưởng quyền lợi

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được thanh toán chi phí khám chữa bệnh không? Thủ tục cấp thẻ BHYT như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Hà Thanh (Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM trả lời: Bạn chưa có thẻ BHYT nhưng phải điều trị ngay sau khi hiến gan cho người thân nên vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT. Thủ trưởng cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể và bạn (hoặc thân nhân của bạn) ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán BHYT.

Thủ tục cấp thẻ BHYT như sau: Cơ sở y tế nơi lấy gan của bạn có trách nhiệm tổng hợp danh sách và chi phí khám chữa bệnh chuyển cho cơ quan BHXH có ký hợp đồng với cơ sở y tế để làm thủ tục cấp thẻ BHYT và thanh toán chi phí khám chữa bệnh của bạn. Trên giấy ra viện ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”.

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ căn cứ giấy ra viện để cấp thẻ BHYT cho bạn và thông báo cho UBND cấp xã nơi bạn cư trú để lập danh sách cấp thẻ BHYT cho những lần tiếp theo.

Học sinh chưa có giấy tờ có ảnh, khám BHYT thế nào?

Con tôi đang học lớp 1, chẳng may bị ốm phải đi khám bệnh. Do cháu chỉ có thẻ BHYT nhưng chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh nên gia đình tôi đã phải thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Cho tôi hỏi, tôi muốn được thanh toán BHYT khi đi khám chữa bệnh cho cháu thì cần có thủ tục gì?

Bạn đọc Nguyễn Như Lan (Quận 3, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Do con bà đang đi học lớp 1 nên chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh. Vì thế, để tạo điều kiện cho đối tượng học sinh chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn đối với các trường hợp này khi đi khám chữa bệnh: Xuất trình thẻ học sinh có ảnh hoặc sử dụng giấy xác nhận có ảnh và đóng dấu giáp lai của công an xã.

Đối với lần khám chữa bệnh này, đề nghị bà mang đầy đủ giấy tờ: Thẻ BHYT, giấy ra viện, sổ học bạ, hóa đơn mua thuốc, hóa đơn viện phí và các chứng từ liên quan đến cơ quan BHXH để được thanh toán trực tiếp.