Thay đổi chính sách mua thẻ BHYT cho hộ gia đình nghèo

Thay đổi chính sách mua thẻ BHYT cho hộ gia đình nghèo

(PLO)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều... có mức sống trung bình trên địa bàn.