Chưa đến tuổi có được nhận lương hưu?

Cho tôi hỏi khi có quyết định nghỉ việc, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không và có được hưởng lương hưu hằng tháng ngay sau khi có quyết định không? Mức nhận lương hưu hằng tháng được tính theo tỉ lệ % như thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ thihong…@yahoo.com

BHXH TP.HCM trả lời: Khi có quyết định nghỉ hưu, chị sẽ không được BHXH trả trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chị chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu (theo quy định nữ đủ 55 tuổi). Nếu muốn nghỉ hưu khi chưa đủ tuổi hưu thì chị phải ra hội đồng giám định y khoa giám định sức khỏe, mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mới đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi. Mỗi một năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ tỉ lệ lương hưu là 2%.

Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thì chị phải chờ đến đủ 55 tuổi mới được hưởng lương hưu hằng tháng, mức hưởng tối đa là 75%.

Trường hợp chị chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì chị liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm để đăng ký BHXH thất nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm