Từ khóa:

#Nghỉ việc
Tìm thấy 195 kết quả
Không chỉ người khó khăn mới rút BHXH một lần

Không chỉ người khó khăn mới rút BHXH một lần

(PLO)- Nhiều trường hợp không thực sự khó khăn về tài chính vẫn rút BHXH một lần vì lo lắng
sau khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực sẽ không được giải quyết, ảnh hưởng đến quyền lợi.

Gần 2 năm hơn 1.100 cán bộ ở Bình Dương 'dứt áo ra đi'

Gần 2 năm hơn 1.100 cán bộ ở Bình Dương 'dứt áo ra đi'

(PLO)- Lương công chức mới vào làm hơn 4 triệu đồng, hai vợ chồng đều là công chức thì chỉ khoảng 10 triệu đồng, việc này dẫn đến nhiều cán bộ ở Bình Dương "dứt áo ra đi", trong đó có 70 người đang giữ chức vụ lãnh đạo.