Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về

Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về

(PLO)-Nơi tuyến đầu chăm sóc cho những bệnh nhân COVID-19, đội ngũ y bác sĩ đã nhiều ngày qua chưa về thăm nhà, không được gặp những đứa con thân yêu, chưa có một đêm tròn giấc… Những hy sinh lớn lao ấy của các chiến binh “Blouse trắng” thật khó có gì đo đếm được.
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 1
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 2
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 3
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 4
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 5
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 6
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 7
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 8
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 9
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 10
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 11
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 12
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 13
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 14
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 15
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 16
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 17
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 18
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 19
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 20
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 21
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 22
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 23
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 24
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 25
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 26
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 27
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 28
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 29
Chuyện Khu điều trị COVID-19: ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt ‘con COVID’ rồi về ảnh 30