0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy!

0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy!

(PLO)- Những ATM gạo, gian hàng 0 đồng đến những chuyến xe cứu thương miễn phí chở người ở khu cách ly chạy thận… Đó là những hình ảnh thân thương thường thấy ở Sài Gòn trong suốt những ngày dịch giã. Những cánh tay sẵn sàng dang ra. Tình người cứ như thế, được ‘kích hoạt’, được nhân lên liên tục để cùng nhau vượt qua “đại dịch”.
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 2
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 3
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 4
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 5
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 6
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 7
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 8
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 9
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 10
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 11
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 12
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 13
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 14
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 15
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 16
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 17
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 18
0 đồng thôi nhưng nghĩa tình Sài Gòn mùa dịch nhiều biết mấy! ảnh 19