Có được cộng dồn khi tham gia bảo hiểm y tế?

Ông Anh Duy (TP.HCM) tham gia bảo hiểm y tế (gọi tắt là BHYT) bắt buộc tại doanh nghiệp, thẻ BHYT của ông có ghi đủ ba năm liên tục từ ngày 1-1-2015. Hiện nay ông Duy chuẩn bị nghỉ việc, nếu ông mua BHYT tự nguyện luôn sau khi nghỉ việc thì thẻ BHYT mới có được ghi thông tin đóng BHYT năm năm liên tục không?

BHXH TP.HCM trả lời vấn đề này như sau:

Thời gian tham gia BHYT năm năm liên tục nếu trong đó có thời gian gián đoạn không quá ba tháng thì vẫn được cộng dồn quá trình tham gia BHYT để tính năm năm liên tục. 

Như vậy, nếu ông tham gia BHYT thuộc đối tượng người lao động liên tục năm năm nay tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình thì được cộng nối thời gian tham gia trước để tính năm năm liên tục, trừ trường hợp gián đoạn tham gia BHYT quá ba tháng thì sẽ tính lại từ đầu.

Theo Chinhphu.vn

80 tuổi có được phép chạy xe máy?

80 tuổi có được phép chạy xe máy?

(PLO)- Ông tôi đã 80 tuổi nhưng thích chạy xe máy đi lòng vòng quanh thành phố, tôi lo không biết người cao tuổi như ông có được phép lái xe máy nữa không?