Tòa có miễn tiền cho người thất nghiệp?

Tòa có miễn tiền cho người thất nghiệp?

(PLO)- Người lao động kiện đòi tiền lương, bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì được miễn toàn bộ tiền tạm ứng án phí, án phí. 
Tạm ứng lương tối đa bao nhiêu%?

Tạm ứng lương tối đa bao nhiêu%?

(PLO)- Trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định. 
Nghỉ việc, trả thẻ bảo hiểm y tế bị truy thu tiền?

Nghỉ việc, trả thẻ bảo hiểm y tế bị truy thu tiền?

Công ty của ông Phạm Anh Tuấn (TP.HCM) có nhân viên xin nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 2 đến tháng 4-2016. Nhân viên này bị mất thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và được cấp lại vào ngày 10-4-2016 và ngày 14-4-2016 thì xin chấm dứt hợp đồng, trả lại thẻ BHYT.