Có được giữ lại CMND, CCCD mã vạch khi đợi cấp CCCD gắn chip?

Tôi đang sử dụng CMND 12 số. Vợ tôi đã được cấp CCCD mã vạch. Nay hai vợ chồng tôi muốn đổi sang CCCD gắn chip. Chúng tôi thường xuyên sử dụng CMND và CCCD để làm hợp đồng mua bán. Cả CMND và CCCD đều còn hạn sử dụng và không bị hư hỏng.

Vậy xin hỏi, khi đang đợi cấp CCCD gắn chip thì chúng tôi có được giữ lại CCCD mã vạch và CMND để sử dụng cho các giao dịch hay không?

Bạn đọc Trần Hữu Tiên (Quận 7, TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, TP.HCM: Theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2019 của Bộ Công an (sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 07/2016 của Bộ Công an) thì việc thu, xử lý CMND, CCCD mã vạch được chia thành 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Công dân nhận thẻ CCCD trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp thẻ

Trường hợp này, khi công dân cấp đổi từ CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch mà CMND, thẻ CCCD còn nguyên vẹn, rõ nét thì cán bộ cơ quan quản lý CCCD tiến hành cấp giấy hẹn.

Cán bộ tiếp nhận sẽ trả CMND, thẻ CCCD chưa cắt góc cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp CCCD gắn chip.

Đến hạn nhận thẻ CCCD gắn chip, công dân mang theo giấy hẹn và CMND, CCCD mã vạch đến cơ quan cấp thẻ để nhận thẻ. Khi ấy, cán bộ quản lý CCCD sẽ thu, tiến hành cắt góc và trả lại CMND, thẻ CCCD đã cắt góc cho công dân.

Lưu ý: CMND, CCCD bị hư hỏng, không còn rõ nét thì cán bộ quản lý CCCD sẽ tiến hành thu, hủy CMND, CCCD đó. CMND bị thu, hủy, công dân sẽ được cấp giấy xác nhận số CMND.

Trường hợp 2: Công dân nhận thẻ CCCD qua đường chuyển phát (qua bưu điện)

Khi công dân yêu cầu trả nhận CCCD gắn chip qua đường chuyển phát thì cán bộ cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả CMND, CCCD mã vạch đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Trường hợp này, CMND, CCCD đã cắt góc không còn giá trị sử dụng.

Theo quy định trên, khi cấp đổi CCCD gắn chip, anh Tiên và vợ nên yêu cầu nhận lại thẻ mới tại trụ sở cơ quan cấp thẻ. Mục đích trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD gắn chíp thì sẽ được tiếp tục sử dụng CMND, CCCD mã vạch cho các giao dịch khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm