Cố gắng vượt đèn đỏ, xe siêu sang xuýt bị bẻ gãy logo