Coca-Cola đứng đầu bảng 'Nhà tuyển dụng yêu thích 2017'

Coca-Cola đứng đầu bảng 'Nhà tuyển dụng yêu thích 2017' ảnh 1

Kết quả bảng xếp hạng được ghi nhận từ ý kiến đóng góp của 13.859 người tham gia khảo sát đang công tác trong nhiều lĩnh vực ngành nghề và cấp bậc khác nhau, không phân biệt giới tính hay vùng miền. 

Kết quả khảo sát “Nhà tuyển dụng yêu thích 2017” ghi nhận sự vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng lần đầu tiên của Coca-Cola.