Con bệnh, ba và mẹ nghỉ việc chăm có được cùng hưởng chế độ ốm đau?

Vợ chồng tôi đều tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại công ty. Vừa rồi, đứa con 2 tuổi của tôi bị bệnh phải nằm viện điều trị 10 ngày.

Cho tôi hỏi, trường hợp người lao động có tham gia BHXH khi con bị ốm thì được nghỉ chế độ ốm đau như thế nào?

Nếu ba và mẹ đều nghỉ việc chăm con bệnh thì có được giải quyết chế độ ốm đau cho cả hai không?

Bạn đọc Hồng Hạnh, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo Điều 25 Luật BHXH quy định người tham gia BHXH bắt buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì được hưởng chế độ ốm đau.

Khoản 1, Điều 27, Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

Tại Điều 5, Thông tư số 59/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau.

Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật BHXH như đã nêu trên.

Như vậy, trường hợp cả hai vợ chồng bạn cùng tham gia BHXH, khi có con dưới 7 tuổi ốm, cả 2 vợ chồng bà đều được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm