Công bố thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn

Khu bảo tồn biển Lý Sơn có tổng diện tích 7.925 ha, trong đó diện tích mặt nước biển là 7.113 ha. Khu bảo tồn này nằm trong quy hoạch hệ thống Khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, việc thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn nhằm duy trì, bảo vệ tài nguyên biển, đa dạng sinh học. Ngoài ra còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cải thiện sinh kế, thúc đẩy phát triển kinh tế, quản lý, sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản, tạo cảnh quan sinh thái thu hút khách du lịch. “Tuy nhiên, khó khăn trước mắt là một bộ phận ngư dân đang mưu sinh bằng nghề đánh bắt gần bờ phải chuyển đổi ngành nghề” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm