Hơn 6.000 công nhân sẽ đi làm trở lại

Hơn 6.000 công nhân sẽ đi làm trở lại

(PLO)- Các yêu cầu của hơn 6.000 công nhân đang làm việc tại công ty Giầy Venus (Hà Trung, Thanh Hóa) sẽ được đáp ứng một phần sau khi công nhân công ty đình công đòi tăng giờ nghỉ, mở rộng nhà ăn trưa và nhà để xe vào sáng 2-10.