Công tác tiếp dân của Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ chưa đảm bảo

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Trụ sở Sở GTVT TP Cần Thơ.

Qua kiểm tra thực tế, Thanh tra TP xác định trong bốn năm (từ 2017-2019), công tác tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở GTVT TP chưa phù hợp với Luật Tiếp công dân.

Cụ thể, từ năm 2017-2018 Sở không có thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở. Kiểm tra lịch công tác hàng tháng của ban Giám đốc Sở từ 2017-2019, không có lịch cho Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ.

Việc tiếp nhận và phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở chưa phù hợp với quy định. Địa điểm tiếp công dân là nơi làm việc của đội Thanh tra hành chính (thuộc Thanh tra Sở) là chưa phù hợp với quy định của Chính phủ.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra TP kết luận việc Giám đốc Sở giao cho Thanh tra Sở là đơn vị đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, quản lý các biên bản kê khai của Sở. Việc giao nhận bản kê khai không lập danh sách ký nhận hay mở sổ theo dõi là chưa phù hợp.

“Sở thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập có sai sót, ghi chưa đúng diện tích quyền sử dụng đất, không kê khai giá trị tài sản, không kê khai tổng thu nhập trong năm, không giải trình tài sản tăng, giảm, người khai ký từng trang không đầy đủ,... là chưa phù hợp với hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ” – Thông báo kết luận của Thanh tra TP nêu.

Từ những tồn tại, hạn chế mà Thanh tra phát hiện qua kiểm tra tại Sở GTVT TP, Chánh Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Giám đốc Sở cần phải có biện pháp khắc phục.

Cụ thể, trong thời gian tới Giám đốc Sở phải phê duyệt kế hoạch thanh tra đúng thời gian quy định, hàng năm phải quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng thanh tra thuộc Sở xây dựng kế hoạch thanh tra đúng quy định. Đồng thời, phải thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo đúng kế hoạch đã phê duyệt, đúng trình tự, thủ tục và tẩm quyền.

Giám đốc Sở cũng phải quan tâm chỉ đạo kiện toàn đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng liên quan lĩnh vực giao thông.

“Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định. Công tác thống kê phải đảm bảo chính xác và phải cập nhật dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” – Chánh Thanh tra TP đề nghị.

 

Giai đoạn Thanh tra từ 2017-2019 có hai đời Giám đốc

Công tác tiếp dân của Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ chưa đảm bảo ảnh 2
Từ 2017 đến tháng 5-2018: ông Lư Thành Đồng là Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ. Đến tháng 5-2018, ông này được Chủ tịch UBND TP Võ Thành Thống điều động về Ban Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ giữ chức Trưởng ban.

Công tác tiếp dân của Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ chưa đảm bảo ảnh 3
Từ tháng 5-2018 đến tháng 2-2019, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở được Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ phụ trách, điều hành Sở GTVT. Đến tháng 2-2019 ông Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm