Công ty chưa có nhân sự, chưa đăng ký lao động có phạm luật

Đại diện Công ty TNHH Pio Xanh kinh doanh thực phẩm hỏi: Công ty mới thành lập nhưng chưa hoạt động, chưa có nhân sự cụ thể, do đó công ty chưa đăng ký lao động, như vậy có vi phạm luật lao động?

Với câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Phó Trưởng phòng Việc làm, Sở LĐ-TB&XH TP, khẳng định việc khai trình sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động đối với DN là quy định buộc công ty phải thực hiện, theo quy định tại Nghị định số 03/2014 ngày 16-1-2014 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng thực hiện khai trình sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động gồm: Người lao động là người từ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động là DN, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Về cơ quan tiếp nhận khai trình sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động gồm: Ban Quản lý các KCX-KCN TP.HCM, Ban quản lý khu công nghệ cao, tiếp nhận báo cáo của các DN thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trong các KCX-KCN và khu công nghệ cao.

Đại diện một DN khác hỏi công ty chúng tôi có thành viên góp vốn là Việt kiều đầu tư và trực tiếp làm việc, vậy họ có thuộc đối tượng tham gia BHXH? Trường hợp người này lấy lại quốc tịch Việt Nam, trở thành người có hai quốc tịch thì có bắt buộc tham gia BHXH?

Sở LĐ-TB&XH TP hướng dẫn, theo quy định của Luật BHXH năm 2014, trường hợp người lao động là công dân Việt Nam thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Còn trường hợp người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc của Luật BHXH, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Đồng thời Bộ LĐ-TB&XH dự kiến lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành địa phương và người dân về dự thảo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (kể cả người lao động có hợp lao động từ đủ một tháng đến dưới ba tháng) sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1-1-2018.