Công ty có quyền cho nhân viên nghỉ việc do dịch COVID-19?

Gần một tháng nay công ty sản xuất rất ít. Vì thế, giám đốc công ty thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với một số nhân viên, trong đó có tôi.

Cho tôi hỏi, với tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến tài chính công ty thì công ty có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không? Nếu công ty có quyền thì khi nghỉ việc người lao động có được hưởng quyền lợi gì?

Bạn đọc thanhhau…@gmail.com

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn VũĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 05/2015 thì dịch bệnh được xem là lý do bất khả kháng. Do vậy, công ty của bạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp này. Tuy nhiên, cần lưu ý khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, cần phải tuân thủ về thời hạn báo trước.

Về chế độ trợ cấp mất việc làm, tại Điều 49 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động (NLĐ) đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định của luật này. Cụ thể là mỗi năm làm việc trả một tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng hai tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của sáu tháng liền kề trước khi NLĐ mất việc làm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm