Từ khóa:

#hợp đồng lao động
Tìm thấy 169 kết quả
Nghỉ bệnh có được tính vào thời gian báo trước khi nghỉ việc?

Nghỉ bệnh có được tính vào thời gian báo trước khi nghỉ việc?

(PLO)- Tôi làm việc tại một công ty và được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn. Để đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng quy định, tôi phải thông báo cho công ty trước 45 ngày. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này tôi là F0 và phải đi điều trị nên không thể đi làm.