Công ty Tân Thuận thống nhất cho ông Phạm Phú Quốc thôi việc

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) vừa có văn bản gửi Thường trực Thành ủy TP.HCM, Ban cán sự đảng UBND TP.HCM, Thường trực UBND TP báo cáo và xin ý kiến về đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc, Tổng giám đốc Công ty IPC.
Theo đó, ngày 3-9, Đảng ủy và Hội đồng thành viên Công ty IPC đã nhận được đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty IPC.
Theo đơn, ông Phạm Phú Quốc xin “thôi việc và các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TP phân công”.
Hội đồng thành viên Công ty IPC đã họp mở rộng để thảo luận xem xét đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc. Tại cuộc họp, các thành viên đã thống nhất các nội dung theo đơn xin thôi việc của ông Phạm Phú Quốc.
Theo quy định tại Nghị định 97/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thẩm quyền quyết định cho thôi việc đối với người quản lý doanh nghiệp thuộc UBND TP, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thành viên công ty.
Do đó, Hội đồng thành viên công ty báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP xem xét chấp thuận cho ông Phạm Phú Quốc được thôi việc và thôi các chức vụ theo nguyện vọng cá nhân.
Trong giai đoạn chờ chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, nhằm đảm bảo cho công ty hoạt động ổn định, ông Phạm Phú Quốc đã ủy quyền công việc cho ông Phùng Đức Trí, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Tổng giám đốc công ty thay mặt tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành hoạt động hàng ngày của công ty.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm