Người “chắp cánh” cho cá ngừ sang Nhật

Người “chắp cánh” cho cá ngừ sang Nhật

“Mình chân tình với họ thì họ sẽ chân tình với mình”. Đó là đúc kết của ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xung quanh việc thuyết phục các doanh nhân Nhật và ngư dân Việt Nam tìm đường cho cá ngừ nước ta đến Nhật.