Công ty Xây dựng Bưu Điện có 2 cổ đông mới

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện – PTC vừa gửi văn bản lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để báo cáo về sự thay đổi các cổ đông lớn của công ty.

Theo đó, hai chị em gái là Vũ Lệ Mai và Vũ Thị Lệ Thoa đã thoái hết vốn ở PTC. Bà Mai đã bán  hết 1.834.652 cổ phiếu, tương đương 10,19% cổ phần và bà Thoa bán 1.846.500 cổ phiếu, chiếm  10,26% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

Công ty Xây dựng Bưu Điện có 2 cổ đông mới ảnh 1

Hai cổ đông mới chiếm gần 38% cổ phần của PTC

Ở chiều giao dịch ngược lại, ông Phạm Vĩnh Phú đã mua vào 2.038.998 cổ phiếu và bà Trần Thị Kim Thoa đã mua 4.181.882 cổ phiếu. Sau giao dịch, hai cá nhân trở thành cổ đông lớn của PTC với tỷ lệ nắm giữ của ông Phú là 12,63% cổ phần và bà Thoa là 24,44% cổ phần của PTC.

Trước đó, vào cuối năm 2016 PTC cũng ra thông báo hoàn tất việc phát hành thành công 2.000 trái phiếu để thu về 200 tỉ đồng. Kỳ hạn trái phiếu trong vòng 3 năm, kể từ ngày 29 – 12 – 2016.

Hiện tại, cổ phiếu của PTC đang giao dịch quanh mức 5.820 đồng/cổ phiếu. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 17.999.999. Giá trị vốn hóa của PTC trên thị trường chứng khoán là gần 105 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện được thành lập vào năm 1976. Đến năm 2008 thì niên yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Hiện PTC đang hoạt động ở ba lĩnh vực chính là xây lắp, bất động sản và thương mại.

Công ty Xây dựng Bưu Điện có 2 cổ đông mới ảnh 2