Về tay Kido, dầu Tường An tăng vốn điều lệ

Ngày 20-12, Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An phát đi thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 5-1 và tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 10-2-2017.

Về tay Kido, dầu Tường An tăng vốn điều lệ ảnh 1

Đại hội sẽ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Tỉ lệ phát hành 10:7, theo đó, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận về 7 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành 32,27 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu lần này được trích từ quỹ đầu tư phát triển 113,8 tỉ đồng, trích từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hơn 18,9 tỉ đồng. Dự kiến vốn điều sẽ tăng từ gần 190 tỉ đồng lên 322,7 tỉ đồng.

Như vậy, đây là lần đầu tiên công ty CP Dầu thực vật Tường An tăng vốn điều lệ và phát hành phiếu cổ phiếu ESOP cho cổ đông sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC) công bố hoàn tất chào mua công khai, nắm 65% vốn và ông Trần Lệ Nguyên, Chủ tịch HĐQT Kido được bầu làm Chủ tịch HĐQT Dầu ăn Tường An. 

Việt Nam cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Việt Nam cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia

(PLO)- Việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia có ý nghĩa hết sức tích cực, tạo hiệu ứng lan toả cho toàn bộ nền kinh tế, góp phần nâng cao uy tín của quốc gia, gia tăng niềm tin với nhà đầu tư quốc tế.