Cử hơn 4.000 thanh tra giám sát kỳ thi THPT quốc gia 2019

Trong đó, tối thiểu mỗi điểm thi sẽ có 2 cán bộ thanh tra cắm chốt, tức cả nước sẽ có khoảng 4.000 thanh tra.

Đó là thông tin Bộ GD&ĐT vừa cho biết khi triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi THPT Quốc gia năm 2019.

Theo đó, Bộ GD&ĐT cho biết, năm nay Bộ sẽ quy định cán bộ thanh tra, kiểm tra làm việc liên tục tại vị trí được phân công, đồng thời phải báo cáo trưởng đoàn thanh tra kịp thời về lý do vắng mặt tại địa điểm thanh tra, kiểm tra trong thời gian thanh tra, kiểm tra. Do đó, trách nhiệm của các thanh tra rất nặng nề khi phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các vi phạm quy chế thi của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáng nói, Bộ nhấn mạnh, năm nay, Bộ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra tổ chức thi ở các địa phương. Thanh tra Bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc bộ, các trường đại học, các sở GD&ĐT tổ chức thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi tại một số hội đồng thi, thanh tra trực tiếp công tác chấm thi tại các hội đồng thi.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi phải bảo đảm có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; nắm vững quy chế thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi.

Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức sẽ không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Trường hợp tại các điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình tham dự kỳ thi THPT quốc gia thì cán bộ giáo viên cũng không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm