Cử tri Hậu Giang lo lắng tình trạng sạt lở ven sông

Trong ngày đầu tiên của kỳ họp, HĐND nghe các sở, ban ngành báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong sáu tháng đầu năm 2017; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua.

Cử tri Hậu Giang lo lắng tình trạng sạt lở ven sông ảnh 1
Hậu Giang khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Đồng thời thảo luận thông qua tám tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2017; mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang...

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận được 799 lượt ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, môi trường, chính sách xã hội, y tế, giáo dục… Trong đó, đa số ý kiến bày tỏ lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, sạt lở đất ven sông diễn ra khá nghiêm trọng tại một số huyện như Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, TX Ngã Bảy.