Cục Thi hành án TP.HCM chuẩn hóa hoạt động bằng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 30-6, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM ban hành Quyết định Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trước đó, ngày 17-3, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành thi hành án.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được thực hiện theo các quy định tại Quyết định 19 ngày 5-3-2014 của Thủ tướng đối với lĩnh vực quản lý nhà nước trong công tác thi hành án dân sự, hành chính, văn thư.

Việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ tạo ra sự chuẩn hóa trong quy trình hoạt động, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho dân; tiết kiệm ngân sách, đồng thời nâng cao ý thức của cán bộ, công chức.

Các cơ quan, ban ngành của TP.HCM đã, đang và sẽ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó đóng góp tích cực vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính để người dân ngày càng hưởng lợi.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.