Cựu chiến binh đề nghị kỷ luật nguyên bí thư tỉnh khai man

Theo đơn, các cựu chiến binh cho rằng quyết định hủy danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thu hồi hiện vật, tiền mặt… của ông Mãn đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa thực hiện. Việc không xử lý kỷ luật ông Mãn do bệnh hiểm nghèo là chưa thuyết phục, “vì căn bệnh ông Mãn có thật hay không chúng tôi đã nhiều lần hỏi các đồng chí trong Thương vụ Tỉnh ủy nhưng không ai trả lời cụ thể. Ông Mãn nói mình mắc bệnh hiểm nghèo là để trốn tránh việc bị xử lý. Nên đề nghị các cơ quan phải giám định sức khỏe của ông Mãn một cách trung thực, khách quan”.

Ngoài ra, các cựu chiến binh kiến nghị hủy bỏ thêm danh hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trao cho ông Mãn vì cho rằng ông được nhận danh hiệu này từ việc khai man thành tích như đã nêu trên. Trước đó, tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, do Trung ương tổ chức, ông Mãn là một trong ba bí thư tỉnh ủy được nhận danh hiệu này.

VIẾT LONG