Cần tăng chi phí định mức kinh doanh xăng dầu trong kỳ điều hành tới

Cần tăng chi phí định mức kinh doanh xăng dầu trong kỳ điều hành tới

(PLO)-  Vừa qua, 36 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ảnh về tình hình kinh doanh và kiến nghị giải pháp. Nội dung đơn nêu: Việc điều hành thời gian qua gây bất lợi cho doanh nghiệp dẫn đến bất ổn thị trường kinh doanh xăng dầu.