Doanh nghiệp kiến nghị xem xét quy định cách ly F1

Doanh nghiệp kiến nghị xem xét quy định cách ly F1

(PLO)- “Khi nhà máy có F0, địa phương mang thông báo dán ngay trước cổng, người lao động đến ứng tuyển sợ quá… bỏ chạy hết. Còn F1 thì bị cách ly nên chúng tôi thiếu người làm trầm trọng” - lãnh đạo một doanh nghiệp chia sẻ.