Hỏi giúm bạn

Đã đi làm, có được tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp?

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Người lao động có việc làm sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đầu tháng 7-2022, tôi có nhận sáu tháng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) theo quyết định của trung tâm dịch vụ việc làm. Tuy nhiên, đến đầu tháng 9, tôi đã bắt đầu đi làm cho một công ty mới.

Xin hỏi hiện tôi đã đi làm nhưng đã nhận TCTN thì có vi phạm gì không?

Bạn đọc Văn Tuấn (TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 28/2015), khi người lao động (NLĐ) có việc làm sẽ chấm dứt hưởng TCTN.

NLĐ được xác định có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ một tháng trở lên; có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc…

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Việc làm thì NLĐ khi có việc làm phải thông báo tình hình đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm và ngưng hưởng TCTN.

Theo Điều 39 Nghị định 28/2020, quy định phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với NLĐ đang hưởng TCTN không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm khi đã có việc làm.

Như vậy, trường hợp của bạn đã có việc làm mà không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm và tiếp tục nhận TCTN, có thể bị phạt 1-2 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền đã nhận trong khoảng thời gian đã có việc làm.