Đà Nẵng lấy ý kiến về động viên cán bộ nghỉ trước tuổi

Ông Đồng cho biết hiện tại đã có dự thảo rồi, giờ đang trình cấp thẩm quyền cho ý kiến và báo cáo HĐND. Theo ông Đồng về cơ bản dự thảo này đã xong rồi nhưng đang chờ xin ý kiến bên Thành uỷ, vì chính sách này đụng chạm đến chính sách cán bộ. “Sở lấy ý kiến các sở ngành, các cơ quan, đối tượng động viên nghỉ là xong hết rồi”, ông Đồng nói.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết có hơn 300 người được lấy ý kiến về dự thảo chính sách nói trên.

Đà Nẵng lấy ý kiến về động viên cán bộ nghỉ trước tuổi ảnh 1

Ông Võ Ngọc Đồng cho hay Sở Nội vụ đang chờ Thành ủy Đà Nẵng xem xét chính sách động viên cán bộ lớn tuổi tự nguyện nghỉ thôi việc. Ảnh: Tấn Việt

Nói về diện cán bộ sẽ được động viên tự nguyện nghỉ thôi việc trước tuổi, ông Võ Ngọc Đồng cho biết diện cán bộ này sẽ có nhiều khía cạnh, khống chế trong khung. Ví dụ như về độ tuổi: Nam/nữ thì còn 5 năm công tác theo tuổi nghỉ hưu. Thứ hai nữa là do điều kiện sức khoẻ hay vấn đề gì đó mà mình tự nguyên xin nghỉ để mà bố trí cán bộ trẻ vào thì sẽ thực hiện chính sách đó.

Về cán bộ cấp nào được động viên tự nguyện nghỉ thôi việc trước tuổi, ông Đồng cho hay, đây là những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, và đối tượng cán bộ cấp trưởng phòng quận huyện, sở ngành. “Bây giờ mới là dự thảo chính sách, đang xin ý kiến, rồi khi thông qua HĐND sẽ có thông tin đầy đủ”, ông Đồng nói.

Về chính sách hỗ trợ cán bộ nghỉ thôi việc trước tuổi, ông Đồng cho hay, ngoài quy định chung trong công tác tinh giản biên chế, TP sẽ nghiên cứu các quy định của Trung ương nhằm hỗ trợ thêm về mặt tiền bạc để động viên cán bộ thuộc diện này.

Theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, việc thực hiện dự thảo trên căn cứ tại Kế hoạch số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ chủ chốt thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Cụ thể là quy định: “Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan cụ thể hóa về chế độ chính sách đối với cán bộ lớn tuổi nghỉ công tác”.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì để triển khai chính sách này phải được HĐND TP thông qua.