Đà Nẵng: Năm 2030 sẽ không còn hộ nghèo

Ngày 1-10, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh đã ký ban hành Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Cụ thể: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi.

Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái. Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người.

Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người.

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người.

Đà Nẵng đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Ảnh: TẤN VIỆT

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa, bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới. Giảm bất bình đẳng trong xã hội.

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu, đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn, phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng.

Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững.

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất.

Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người, xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp.

Cuối cùng là tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

Về giải pháp thực hiện, Đà Nẵng sẽ tăng cường nguồn lực tài chính công thông qua việc nâng cao hiệu quả hệ thống thuế, tiết kiệm chi tiêu công. Đổi mới quản lý tài chính công theo hướng công khai, minh bạch.

Triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước để huy động các nguồn tài chính, đặc biệt là nguồn tài chính từ khu vực tư nhân để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách Nhà nước và phân bổ nguồn lực.

Đà Nẵng hướng đến một đô thị toàn cầu
Đà Nẵng hướng đến một đô thị toàn cầu
(PL)- Bản điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 như là “đường ray tốc độ cao” để Đà Nẵng hướng đến một đô thị toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm