Đà Nẵng: Siết công chức viên chức làm việc dịp Tết

Theo ông Thơ, thời gian gần đây kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm. Việc giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở cấp phường còn chậm, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.

Để chấn chỉnh tình trạng trên trong những ngày làm việc trước và sau Tết. Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 26 của Thủ tướng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc, nhắc nhở công chức viên chức giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ của tổ chức công dân đúng thời gian quy định. Trường hợp vướng mắc phải thông báo cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết và báo cáo cấp có thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong xử lý hồ sơ gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Đà Nẵng: Siết công chức viên chức làm việc dịp Tết ảnh 1

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: HOÀI AN

Không để tình trạng công chức, viên chức vắng mặt tại nơi làm việc vào những ngày làm việc trước và sau Tết. Nhất là công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trường hợp công chức, viên chức tại bộ phân trên vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố trí người thay thế, tránh tình trạng không có người tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên đôn đốc việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, nếu để xảy ra vi phạm thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch các quận huyện, phường xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch TP.

Ông Thơ giao Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, báo cáo ủy ban TP các vi phạm để xem xét xử lý.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.