Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật 13 đảng viên

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng, trong năm 2016, cấp ủy và UBKT các cấp của TP này đã lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do Điều lệ Đảng quy định.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 796 tổ chức đảng, 1.256 đảng viên; giám sát 231 tổ chức đảng, 658 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra một tổ chức đảng, 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận một tổ chức đảng, 11 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật chín đảng viên.

Kiểm tra 468 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát 198 tổ chức đảng, 138 đảng viên.

Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật 13 đảng viên  ảnh 1

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra một tổ chức đảng, 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận một tổ chức đảng, 11 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật chín đảng viên. Ảnh: LÊ PHI

Việc giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng thực hiện kịp thời, đúng quy định, quy trình; kiểm tra 32 tổ chức đảng về thu chi ngân sách và 506 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 120 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 13 đảng viên.

Được biết năm 2017 UBKT Thành ủy Đà Nẵng và các cấp sẽ chủ động khảo sát, nắm tình hình, phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó đặc biệt lưu ý những dấu hiệu vi phạm về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra. 

Chú trọng kiểm tra các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; kiểm tra về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng…